Sık Sorulan Sorular

♣ Kanunun Getirdiği Yasal Yükümlülükler Nelerdir?

1 Kişi çalışssa bile tüm iş yerleri için;

1) Risk analizi değerlendirme raporu ve acil durum planı hazırlama

2) Çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi

3) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu

50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, (01 Ocak 2014)

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için , (01 Temmuz 2016)

50’den fazla çalışanı olan diğer işyerleri için , (01 Ocak 2013)


♣  Risk Analizi, Acil Durum Planı Ve Çalışanların Eğitimi Nedir?

Risk değerlendirmesi:

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Acil durum planı:

İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Çalışanların Eğitimi:

İşveren, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerini aldırmak, eğitime katılan personel adına düzenlenecek eğitim katılım sertifikalarını işçinin özlük dosyasında muhafaza etmek zorundadır.
 

♣  Hangi İşyerleri Risk Analizi Yaptırmak Zorundadır?

Apartman, site, okul, market, kasap, kuaför, bayi ve satış hizmetleri, teknik servisler, pastane, kafeterya, büro ve danışmanlık hizmetleri veren ofisler, inşaat, akaryakıt istasyonları, çiftlikler, orman işleri, balıkçılar ve madenler gibi işletmeler 1 işçi dahi çalıştırılırsa 6331 sayılı İş Kanunu kapsamında risk analizi yaptırmakla yükümlüdür. 

♣  Risk Analizi,Acil Durum Planı Ve Temel İş Güvenliği Eğitimi İçin Zorunluluk Ne Zaman Başladı, Cezalar Hangi Aydan İtibaren Başlayacaktır?

Zorunluluk 2013 yılının Ocak ayı itibariyle başladı.

Üstelik cezaların tahakkukları da bu tarih itibariyle başladı. 

♣  Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İşyerlerine Verilecek Cezalar Ne Kadardır?

* Risk değerlendirmesi yaptırmamanın cezası ilk ay için 3.234 TL olup, aykırılığın devam etmesi halinde her ay için 4.851 TL ceza ödenmek zorundadır.

* Eğitim verilmeyen her bir çalışan için 1.087 TL ceza ödenmek zorundadır.

* Acil durum planı hazırlanmaması cezası ilk ay için 1.000 TL olup, aykırılığın devam etmesi halinde her ay için 1.000 TL ceza ödenmek zorundadır.

  ♣ Yasa Da Risk Analizi İçin Erteleme Söz Konusu Mudur?

Yasa da erteleme söz konusu olmayıp, risk değerlendirmesi yaptırmayan iş yerleri idari para cezasını denetim halinde ödemekle yükümlüdür.